BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 11/08/2020

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
No Tài khoản Score Seconds P/S
Tran Van Thong 2.22 14108 6338
Tran Van Thong 3.21 14106 4388
Tran Van Thong 8.18 14101 1722
4 Tran Van Thong 1.85 14083 7591
5 Tran Van Thong 3.04 14081 4623
6 Tran Van Thong 4.79 14062 2931
7 Tran Van Thong 4.22 14062 3328
8 Tran Van Thong 7.44 14044 1886
9 Tran Van Thong 3.44 14040 4070
10 Tran Van Thong 3.72 14036 3768
No Tài khoản Score Seconds P/S
Tran Van Thong 8.18 14101 1722
Tran Van Thong 7.44 14044 1886
Trinh Đỗ 7.24 13918 1922
4 Trinh Đỗ 7.21 4534 628
5 Trinh Đỗ 7.16 9685 1351
6 Tran Van Thong 6.99 13923 1990
7 Trinh Đỗ 6.91 11390 1648
8 Xuyen Nguyen 6.89 6255 907
9 Trinh Đỗ 6.88 13041 1895
10 Tran Van Thong 6.83 2775 406
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN