Pikachu

Đào Vàng

Kim Cương

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 11/05/2021

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
hồ văn phú 2.30 13,652 5,929
Hai Nguyen 5.02 13,614 2,711
Nghĩa Nguyễn 6.73 13,012 1,932
4 Mạc Phước 3.69 12,831 3,477
5 Trần Sơn 2.98 12,709 4,253
6 Trần Sơn 3.43 12,262 3,572
7 Năm Phùng Vă 3.43 10,281 2,997
8 Truong Son Nguy 3.01 10,005 3,314
9 Vũ Trương L 3.53 8,838 2,499
10 Quan Nguyen 4.79 7,720 1,611
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Nghĩa Nguyễn 7.33 2,795 381
Thai Duong Le 7.14 1,071 150
Nghĩa Nguyễn 6.73 13,012 1,932
4 Dung Kiều 5.88 6,092 1,035
5 Quoc Huynh 5.66 6,074 1,072
6 Nghĩa Nguyễn 5.09 4,329 850
7 Hai Nguyen 5.02 13,614 2,711
8 Quan Nguyen 4.79 7,720 1,611
9 Thanh Bính 4.69 4,281 911
10 Dung Kiều 4.24 1,001 236
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Đăng Tuấn 11.5 14,908 1,292
Đăng Tuấn 7.63 14,908 1,952
4 Đăng Tuấn 7.54 14,857 1,969
5 Đăng Tuấn 10.7 14,851 1,376
6 Đăng Tuấn 9.19 14,803 1,610
7 Đăng Tuấn 11.7 14,777 1,254
8 Đăng Tuấn 11.7 14,753 1,253
9 Đăng Tuấn 9.39 14,738 1,569
10 Đăng Tuấn 9.81 14,710 1,498
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Tuannghia Le 9.96 9,940 997
Đăng Tuấn 9.94 6,544 658
4 Đăng Tuấn 9.91 6,501 656
5 Đăng Tuấn 9.85 6,525 662
6 Kim Dung 9.84 10,018 1,018
7 Đăng Tuấn 9.83 6,521 663
8 Huyền Nguyễ 9.83 4,671 475
9 Đăng Tuấn 9.83 6,511 662
10 Đăng Tuấn 9.81 14,710 1,498
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN