BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 08/07/2020

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Tran Van Thong 2.53 1068 421
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Tran Van Thong 2.53 1068 421
No Tài khoản Score Seconds P/S
Hoangnam Nguyê 5.59 14000 2504
Hà Thế Tông 3.59 13888 3864
Hà Thế Tông 5.27 13789 2615
4 Hà Thế Tông 3.98 13748 3446
5 Hà Thế Tông 5.24 13662 2607
6 Hà Thế Tông 5.36 13548 2527
7 Nguyễn Trung 3.00 13503 4493
8 Thao Linh Luong 4.99 13497 2701
9 Nguyễn Trung 2.48 13474 5416
10 Nguyễn Trung 5.22 13471 2576
No Tài khoản Score Seconds P/S
Xuyen Nguyen 6.89 6255 907
Hà Thế Tông 6.35 9733 1531
Thao Linh Luong 6.31 9529 1509
4 Thao Linh Luong 6.07 6114 1006
5 Thao Linh Luong 5.94 6097 1026
6 Xuyen Nguyen 5.86 6091 1038
7 Hoangnam Nguyê 5.59 14000 2504
8 Thu Thu 5.46 11032 2018
9 Xuyen Nguyen 5.44 4367 802
10 Hà Thế Tông 5.36 13548 2527