Pikachu

Đào Vàng

Kim Cương

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 22/01/2022

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Nghĩa Nguyễn 6.35 7,841 1,234
Paul Sivles Bac 3.05 2,457 805
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Nghĩa Nguyễn 6.35 7,841 1,234
Paul Sivles Bac 3.05 2,457 805
No Tài khoản Score Seconds P/S
Nhim Nguyen 9.09 14,256 1,568
Nhim Nguyen 9.15 14,177 1,549
Hai Nguyen 4.47 14,098 3,150
4 Nhim Nguyen 3.88 14,094 3,630
5 Hai Nguyen 7.44 14,088 1,892
6 Hai Nguyen 1.46 14,071 9,627
7 Hai Nguyen 7.32 14,070 1,920
8 Hai Nguyen 0.71 14,065 19,782
9 Hai Nguyen 4.30 14,060 3,266
10 Hai Nguyen 0.48 14,052 28,843
No Tài khoản Score Seconds P/S
Nhim Nguyen 9.15 14,177 1,549
Nhim Nguyen 9.09 14,256 1,568
Nhim Nguyen 8.95 13,364 1,492
4 Nhim Nguyen 8.85 13,351 1,508
5 Nhim Nguyen 8.68 13,328 1,535
6 Nhim Nguyen 8.55 13,318 1,556
7 Bùi Thị Hả 8.18 6,302 770
8 Nhim Nguyen 8.03 13,239 1,648
9 Nghĩa Nguyễn 7.94 13,226 1,665
10 Nhim Nguyen 7.78 14,008 1,799
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN