Pikachu

Đào Vàng

Kim Cương

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 19/05/2022

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Quang Thái Lê 2.65 13,977 5,266
Bùi Thị Hả 5.90 13,015 2,204
Nguyễn An 4.44 12,337 2,777
4 Nguyễn An 5.41 6,032 1,113
5 Trịnh Thị L 1.55 5,355 3,439
6 Quang Thái Lê 6.31 4,599 728
7 Quang Thái Lê 1.53 4,545 2,967
8 Nguyễn An 3.51 4,082 1,162
9 Nguyễn An 3.21 4,011 1,248
10 Hoang Long Nguy 1.73 4,010 2,315
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Quang Thái Lê 6.31 4,599 728
Bùi Thị Hả 5.90 13,015 2,204
Nguyễn An 5.41 6,032 1,113
4 Nguyễn An 4.44 12,337 2,777
5 Nguyễn An 3.62 2,540 700
6 Nguyễn An 3.51 4,082 1,162
7 Nguyễn An 3.21 4,011 1,248
8 Nguyễn Tư Qu 2.70 1,048 388
9 Quang Thái Lê 2.65 13,977 5,266
10 Hoang Long Nguy 1.73 4,010 2,315
No Tài khoản Score Seconds P/S
Nhim Nguyen 9.09 14,256 1,568
Nhim Nguyen 5.51 14,225 2,580
Nhim Nguyen 9.25 14,214 1,535
4 Nhim Nguyen 8.02 14,210 1,770
5 Nhim Nguyen 8.86 14,205 1,603
6 Nhim Nguyen 8.62 14,203 1,647
7 Hai Nguyen 2.88 14,202 4,921
8 Hai Nguyen 6.08 14,201 2,333
9 Nhim Nguyen 9.11 14,197 1,557
10 Nhim Nguyen 7.94 14,197 1,787
No Tài khoản Score Seconds P/S
Nhim Nguyen 9.92 9,952 1,003
Nhim Nguyen 9.71 13,449 1,384
Nhim Nguyen 9.25 14,214 1,535
4 Nhim Nguyen 9.19 13,391 1,457
5 Nhim Nguyen 9.15 14,177 1,549
6 Nhim Nguyen 9.12 11,638 1,276
7 Nhim Nguyen 9.11 14,197 1,557
8 Nhim Nguyen 9.10 9,904 1,088
9 Nhim Nguyen 9.09 14,256 1,568
10 Nhim Nguyen 9.04 13,420 1,483
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN