Pikachu

Đào Vàng

Kim Cương

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 13/04/2021

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Đăng Tuấn 10.9 14,401 1,310
Xavian Đức 7.22 13,937 1,930
Nhim Nguyen 6.46 13,813 2,137
4 hồ văn phú 5.29 13,699 2,586
5 Nguyễn Kiêu 4.21 13,662 3,245
6 Que Pham 3.61 13,549 3,746
7 Trần Thanh H 5.38 13,484 2,502
8 Quan Nguyen 4.67 13,480 2,882
9 Bac Nguyen Van 4.13 13,095 3,167
10 Nguyễn Kiêu 3.63 12,909 3,551
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Xavian Đức 7.22 13,937 1,930
Nhim Nguyen 7.14 7,977 1,117
Dung Kiều 6.83 6,193 906
4 Nhim Nguyen 6.46 13,813 2,137
5 Chu Thanh Ngọ 5.90 7,775 1,317
6 Hoàng Mỹ H 5.70 12,870 2,257
7 Tuong Chuapah 5.67 6,064 1,068
8 Trần Thanh H 5.38 13,484 2,502
9 Nguyễn Trung 5.38 2,727 506
10 Trần Sơn 5.29 10,985 2,076
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Đăng Tuấn 7.63 14,908 1,952
Đăng Tuấn 7.54 14,857 1,969
4 Đăng Tuấn 10.7 14,851 1,376
5 Đăng Tuấn 9.19 14,803 1,610
6 Đăng Tuấn 11.7 14,777 1,254
7 Đăng Tuấn 7.67 14,705 1,916
8 Đăng Tuấn 11.0 14,700 1,327
9 Đăng Tuấn 9.44 14,557 1,542
10 Đăng Tuấn 10.5 14,551 1,385
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Tuannghia Le 9.96 9,940 997
Đăng Tuấn 9.94 6,544 658
4 Đăng Tuấn 9.91 6,501 656
5 Đăng Tuấn 9.85 6,525 662
6 Kim Dung 9.84 10,018 1,018
7 Đăng Tuấn 9.83 6,521 663
8 Huyền Nguyễ 9.83 4,671 475
9 Huyền Nguyễ 9.77 2,864 293
10 Đăng Tuấn 9.75 1,102 113
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN