BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 21/01/2021

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Đăng Tuấn 10.5 14551 1385
Xavian Đức 7.63 14002 1834
Nguyễn Kiêu 4.78 13806 2887
4 Quang Thái Lê 4.82 13540 2805
5 Nguyễn Văn B 3.23 13390 4139
6 Tam Nguyen Than 5.15 13378 2597
7 Tue Anh 3.44 13371 3884
8 Ngô Thanh Tu 4.62 13206 2854
9 Tuan Chu 2.30 13174 5717
10 Bon Hoang 2.45 12888 5253
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Đăng Tuấn 9.35 4760 509
Huyền Nguyễ 9.20 3064 333
Xavian Đức 7.63 14002 1834
4 Nga Đặng 7.54 11435 1516
5 Huyền Nguyễ 7.2 1080 150
6 Vy Tran 6.86 7907 1151
7 Dung Kiều 6.84 9614 1404
8 My Ly 6.56 6168 940
9 Tuan Chu 6.31 7936 1256
10 Huyền Nguyễ 6.26 1290 206
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14970 1503
Đăng Tuấn 7.63 14908 1952
Đăng Tuấn 10.7 14851 1376
4 Đăng Tuấn 11.7 14777 1254
5 Đăng Tuấn 7.67 14705 1916
6 Đăng Tuấn 9.44 14557 1542
7 Đăng Tuấn 10.5 14551 1385
8 Đăng Tuấn 10.2 14481 1418
9 Đăng Tuấn 8.72 14477 1660
10 Đăng Tuấn 8.01 14439 1802
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14970 1503
Tuannghia Le 9.96 9940 997
Đăng Tuấn 9.94 6544 658
4 Đăng Tuấn 9.91 6501 656
5 Đăng Tuấn 9.83 6521 663
6 Huyền Nguyễ 9.83 4671 475
7 Đăng Tuấn 9.67 13674 1413
8 Huyền Nguyễ 9.54 1098 115
9 Đăng Tuấn 9.44 14557 1542
10 Đăng Tuấn 9.35 4760 509
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN