Pikachu

Đào Vàng

Kim Cương

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 01/07/2022

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Bùi Thị Hả 7.23 13,914 1,924
Hoang Long Nguy 7.00 13,854 1,977
Quang Thái Lê 6.88 13,077 1,899
4 Trịnh Thị L 3.85 12,107 3,144
5 Quang Thái Lê 6.51 6,261 961
6 Bùi Thị Hả 0.81 2,747 3,372
7 Nguyễn Tư Qu 4.89 1,024 209
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Bùi Thị Hả 7.23 13,914 1,924
Hoang Long Nguy 7.00 13,854 1,977
Quang Thái Lê 6.88 13,077 1,899
4 Quang Thái Lê 6.51 6,261 961
5 Nguyễn Tư Qu 4.89 1,024 209
6 Trịnh Thị L 3.85 12,107 3,144
7 Bùi Thị Hả 0.81 2,747 3,372
No Tài khoản Score Seconds P/S
Nhim Nguyen 9.09 14,256 1,568
Nhim Nguyen 5.51 14,225 2,580
Nhim Nguyen 9.25 14,214 1,535
4 Nhim Nguyen 8.02 14,210 1,770
5 Nhim Nguyen 8.86 14,205 1,603
6 Nhim Nguyen 8.62 14,203 1,647
7 Hai Nguyen 2.88 14,202 4,921
8 Hai Nguyen 6.08 14,201 2,333
9 Nhim Nguyen 9.11 14,197 1,557
10 Nhim Nguyen 7.94 14,197 1,787
No Tài khoản Score Seconds P/S
Nhim Nguyen 9.92 9,952 1,003
Nhim Nguyen 9.71 13,449 1,384
Nhim Nguyen 9.25 14,214 1,535
4 Nhim Nguyen 9.19 13,391 1,457
5 Nhim Nguyen 9.15 14,177 1,549
6 Nhim Nguyen 9.12 11,638 1,276
7 Nhim Nguyen 9.11 14,197 1,557
8 Nhim Nguyen 9.10 9,904 1,088
9 Nhim Nguyen 9.09 14,256 1,568
10 Nhim Nguyen 9.04 13,420 1,483
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN