Pikachu

Đào Vàng

Kim Cương

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 31/07/2021

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Hà Kim Quang 2.85 14,085 4,938
Trần Gia Tr 3.43 14,045 4,085
Nhim Nguyen 7.84 14,040 1,790
4 Đức Lão Đ 1.96 14,001 7,135
5 Phúc Nguyễn 2.28 13,925 6,095
6 Hai Nguyen 3.88 13,867 3,565
7 Quang Thái Lê 4.46 13,859 3,102
8 Hai Nguyen 6.13 13,841 2,257
9 Hoang Long Nguy 6.12 13,769 2,248
10 Khả Hân 2.43 13,767 5,649
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Phạm Chung 7.90 4,548 575
Nhim Nguyen 7.84 14,040 1,790
Hai Nguyen 6.13 13,841 2,257
4 Hoang Long Nguy 6.12 13,769 2,248
5 Thien Phuc Nguy 5.97 2,796 468
6 Công Đoàn 5.52 6,043 1,094
7 Trần Gia Tr 5.41 9,812 1,812
8 Phạm Chung 5.40 12,686 2,346
9 Nghĩa Nguyễn 5.34 13,491 2,522
10 hồ văn phú 5.30 13,589 2,561
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Đăng Tuấn 11.5 14,908 1,292
Đăng Tuấn 7.63 14,908 1,952
4 Đăng Tuấn 10.4 14,907 1,433
5 Đăng Tuấn 7.54 14,857 1,969
6 Đăng Tuấn 10.7 14,851 1,376
7 Đăng Tuấn 9.19 14,803 1,610
8 Đăng Tuấn 10.7 14,802 1,379
9 Đăng Tuấn 9.19 14,792 1,609
10 Liên Trần 3.97 14,779 3,720
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Tuannghia Le 9.96 9,940 997
Đăng Tuấn 9.94 6,544 658
4 Đăng Tuấn 9.91 6,501 656
5 Đăng Tuấn 9.87 14,438 1,462
6 Đăng Tuấn 9.85 6,525 662
7 Kim Dung 9.84 10,018 1,018
8 Đăng Tuấn 9.83 6,521 663
9 Huyền Nguyễ 9.83 4,671 475
10 Đăng Tuấn 9.83 6,511 662
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN