BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 01/10/2020

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Đăng Tuấn 6.79 14558 2141
Huyền Nguyễ 8.76 14117 1610
Trinh Đỗ 6.63 13923 2099
4 Xavian Đức 5.91 13907 2350
5 Ngoc Anh 1.81 13865 7626
6 Lý Lê Cườn 4.51 13831 3063
7 Chu Thanh Ngọ 1.14 13717 11928
8 hồ văn phú 2.64 13666 5174
9 Coc Loc 5.41 13644 2520
10 Thachtruc Nguye 0.54 13639 25235
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Huyền Nguyễ 9.67 4627 478
Huyền Nguyễ 9.32 2854 306
Huyền Nguyễ 9.10 2849 313
4 Huyền Nguyễ 8.76 14117 1610
5 Huyền Nguyễ 8.71 1089 125
6 Huyền Nguyễ 7.88 1080 137
7 Tuannghia Le 7.66 6266 818
8 Trinh Đỗ 7.46 1075 144
9 Trinh Đỗ 7.42 4523 609
10 Huyền Nguyễ 7.40 1074 145
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 6.79 14558 2141
Kim Dung 8.74 14221 1627
Tran Van Thong 8.65 14164 1637
4 Huyền Nguyễ 8.76 14117 1610
5 Kim Dung 7.92 14113 1781
6 Huong Phu 8.14 14112 1732
7 Tran Van Thong 2.22 14108 6338
8 Tran Van Thong 3.21 14106 4388
9 Tran Van Thong 8.18 14101 1722
10 Tran Van Thong 5.61 14086 2508
No Tài khoản Score Seconds P/S
Lâm Tuấn 9.72 1099 113
Huyền Nguyễ 9.67 4627 478
Huyền Nguyễ 9.66 2862 296
4 Huyền Nguyễ 9.63 2862 297
5 Tran Van Thong 9.46 2858 302
6 Huyền Nguyễ 9.44 9898 1048
7 Huyền Nguyễ 9.38 4615 492
8 Huyền Nguyễ 9.32 2854 306
9 Huyền Nguyễ 9.31 6371 684
10 Huyền Nguyễ 9.19 2851 310
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN