BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 31/05/2020

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Dian Tran 2.55 3820 1493
Dian Tran 1.24 724 582
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Dian Tran 2.55 3820 1493
Dian Tran 1.24 724 582
No Tài khoản Score Seconds P/S
Hà Thế Tông 3.59 13888 3864
Hà Thế Tông 5.24 13662 2607
Hà Thế Tông 5.36 13548 2527
4 Nguyễn Trung 3.00 13503 4493
5 Xuyen Nguyen 4.48 13448 2999
6 Nguyễn Trung 4.69 13412 2859
7 Nguyễn Trung 5.00 13400 2679
8 Nguyễn Trung 4.36 13377 3068
9 Nguyễn Trung 4.59 13366 2908
10 Nguyễn Trung 4.85 13353 2748
No Tài khoản Score Seconds P/S
Thu Thu 5.46 11032 2018
Xuyen Nguyen 5.44 4367 802
Hà Thế Tông 5.36 13548 2527
4 Hà Thế Tông 5.30 12040 2271
5 Xuyen Nguyen 5.29 6010 1135
6 Hà Thế Tông 5.24 13662 2607
7 Hà Thế Tông 5.22 2775 531
8 Thu Thu 5.18 9304 1793
9 Xuyen Nguyen 5.16 2685 520
10 Thu Thu 5.01 9261 1848