BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 30/11/2020

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Xavian Đức 2.91 14082 4834
Gialai Kamaz 6.46 13817 2138
Quang Thái Lê 5.52 13763 2489
4 Đăng Tuấn 10.4 13714 1310
5 Yen Chi 4.84 13275 2738
6 Minh Trang Lê 4.13 13097 3165
7 Mac Phan 6.66 13074 1963
8 Gia Huy 4.05 12973 3203
9 Hoàng Mỹ H 3.82 12665 3311
10 Tuan Tran 5.10 12647 2477
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Đăng Tuấn 9.57 2939 307
Đăng Tuấn 9 1098 122
Huyền Nguyễ 7.7 1078 140
4 Thanhvan Pham 7.31 6236 853
5 Tuan Tran 6.89 2778 403
6 Mac Phan 6.66 13074 1963
7 Gialai Kamaz 6.46 13817 2138
8 Dung Kiều 6.29 6138 975
9 Thanhvan Pham 5.84 2726 466
10 Mac Phan 5.55 4491 808
No Tài khoản Score Seconds P/S
Kim Dung 2.26 14658 6461
Đăng Tuấn 6.79 14558 2141
Đăng Tuấn 12.2 14479 1183
4 Đăng Tuấn 0.99 14456 14558
5 Đăng Tuấn 4.52 14451 3197
6 Đăng Tuấn 9.21 14449 1568
7 Đăng Tuấn 11.5 14443 1252
8 Đăng Tuấn 11.1 14438 1300
9 Đăng Tuấn 6.26 14432 2303
10 Đăng Tuấn 3.21 14428 4486
No Tài khoản Score Seconds P/S
Huyền Nguyễ 9.96 2869 288
Huyền Nguyễ 9.92 2869 289
Huyền Nguyễ 9.91 1101 111
4 Huyền Nguyễ 9.91 1101 111
5 Đăng Tuấn 9.89 6489 656
6 Huyền Nguyễ 9.85 9930 1008
7 Huyền Nguyễ 9.82 1100 112
8 Huyền Nguyễ 9.82 1100 112
9 Huyền Nguyễ 9.82 8163 831
10 Huyền Nguyễ 9.81 2866 292
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN