Pikachu

Đào Vàng

Kim Cương

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 28/10/2021

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
đặng đình 5.12 13,531 2,638
đặng đình 3.27 13,463 4,114
Nguyễn Nhi 2.53 11,926 4,713
4 Phúc Nguyễn 3.20 9,594 2,995
5 Mac Phan 5.20 6,325 1,215
6 Trần Sơn 4.05 4,241 1,046
7 đặng đình 1.31 2,660 2,021
8 Nguyễn Tư Qu 1.05 1,008 955
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Mac Phan 5.20 6,325 1,215
đặng đình 5.12 13,531 2,638
Trần Sơn 4.05 4,241 1,046
4 đặng đình 3.27 13,463 4,114
5 Phúc Nguyễn 3.20 9,594 2,995
6 Nguyễn Nhi 2.53 11,926 4,713
7 đặng đình 1.31 2,660 2,021
8 Nguyễn Tư Qu 1.05 1,008 955
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Đăng Tuấn 11.5 14,908 1,292
Đăng Tuấn 7.63 14,908 1,952
4 Đăng Tuấn 10.4 14,907 1,433
5 Đăng Tuấn 7.54 14,857 1,969
6 Đăng Tuấn 10.7 14,851 1,376
7 Đăng Tuấn 8.92 14,830 1,661
8 Đăng Tuấn 9.19 14,803 1,610
9 Đăng Tuấn 10.7 14,802 1,379
10 Đăng Tuấn 9.19 14,792 1,609
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.99 14,306 1,432
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Tuannghia Le 9.96 9,940 997
4 Đăng Tuấn 9.94 6,544 658
5 Đăng Tuấn 9.91 6,501 656
6 Đăng Tuấn 9.87 14,438 1,462
7 Đăng Tuấn 9.85 6,525 662
8 Kim Dung 9.84 10,018 1,018
9 Đăng Tuấn 9.83 6,521 663
10 Đăng Tuấn 9.83 6,511 662
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN