BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 20/10/2020

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Thanh Nguyenchi 2.60 6970 2673
Thanh Nguyenchi 3.55 5829 1639
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Thanh Nguyenchi 3.55 5829 1639
Thanh Nguyenchi 2.60 6970 2673
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 6.79 14558 2141
Đăng Tuấn 11.5 14443 1252
Kim Dung 8.74 14221 1627
4 Huong Phu 1.31 14178 10769
5 Tran Van Thong 8.65 14164 1637
6 Huyền Nguyễ 8.76 14117 1610
7 Kim Dung 7.92 14113 1781
8 Huong Phu 8.14 14112 1732
9 Tran Van Thong 2.22 14108 6338
10 Tran Van Thong 3.21 14106 4388
No Tài khoản Score Seconds P/S
Huyền Nguyễ 9.92 2869 289
Huyền Nguyễ 9.91 1101 111
Đăng Tuấn 9.89 6489 656
4 Huyền Nguyễ 9.85 9930 1008
5 Huyền Nguyễ 9.81 2866 292
6 Huyền Nguyễ 9.78 2866 293
7 Huyền Nguyễ 9.77 2864 293
8 Huyền Nguyễ 9.76 11691 1197
9 Huyền Nguyễ 9.76 4630 474
10 Lâm Tuấn 9.72 1099 113
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN