Pikachu

Đào Vàng

Kim Cương

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG NGÀY 07/12/2021

Đăng nhập bằng Facebook để lưu điểm!

TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Nguyễn Trung 1.20 917 761
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Nguyễn Trung 1.20 917 761
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Đăng Tuấn 11.0 14,929 1,351
Đăng Tuấn 11.5 14,908 1,292
4 Đăng Tuấn 7.63 14,908 1,952
5 Đăng Tuấn 10.4 14,907 1,433
6 Đăng Tuấn 7.54 14,857 1,969
7 Đăng Tuấn 10.7 14,851 1,376
8 Đăng Tuấn 8.92 14,830 1,661
9 Đăng Tuấn 7.42 14,823 1,997
10 Đăng Tuấn 9.19 14,803 1,610
No Tài khoản Score Seconds P/S
Đăng Tuấn 9.99 14,306 1,432
Đăng Tuấn 9.96 14,970 1,503
Tuannghia Le 9.96 9,940 997
4 Đăng Tuấn 9.94 6,544 658
5 Đăng Tuấn 9.91 14,799 1,492
6 Đăng Tuấn 9.91 6,501 656
7 Đăng Tuấn 9.87 14,438 1,462
8 Đăng Tuấn 9.85 6,525 662
9 Kim Dung 9.84 10,018 1,018
10 Đăng Tuấn 9.83 6,511 662
- TẠO LỐI TẮT CHƠI GAME PIKACHU TRÊN TINTUC.VN